• Զաքյան 7-3 շենք, 3-րդ հարկ
/ Դասացուցակ

Հունվար - Փետրվար

 • 10


 • 19

  18:30 – 19:10 Քաղաքացիական դատավարության և Արբիտրաժային դատավարության համեմատական զուգահեռներ, Արբիտրաժի առավելությունները
  19:10-19:50 Ապացույցներն արբիտրաժում

 • 26

  18:30-19:50 Արբիտրաժային վճիռներ և որոշումներ կայացնելու հմտություններ
  20:00-21:20 Արբիտրաժային դատավարություն

 • 2

  18:30-19:30 Փաստարկում և ճարտասանություն
  20:00-21:00 Արբիտրի վարքագծի էթիկա

 • 9

  18:30-19:30 Փաստարկում և ճարտասանություն
  19:40-21:00 Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդի հիմնախնդիրներ

 • 16

  18:30-19:30 Փաստարկում և ճարտասանություն
  20:00-21:00 Արբիտրի վարքագծի էթիկա

 • 23

  18:30-19:50 Աշխատանքային իրավունքն արբիտրաժում
  19:40-21:00 Միջազգային առևտրային արբիտրաժ, UNCITRAL կանոններ և Նյու-Յորքյան կոնվենցիա

 • 20

  18:30-19:30 Մտավոր սեփականության վեճերը
  19:40-21:00 Արբիտրաժային դատավարություն

 • 27

  18:30-19:50 Դատական հոգեբանություն
  20:00-21:20 Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդի հիմնախնդիրներ

 • 3

  18:30-19:50 Արբիտրաժային վճիռներ և որոշումներ կայացնելու հմտություններ
  20:00-21:20 Արբիտրաժային դատավարություն

 • 10

  18:30-19:50 Աշխատանքային իրավունքն արբիտրաժում
  20:00-21:20 Միջազգային առևտրային արբիտրաժ, UNCITRAL կանոններ և Նյու-Յորքյան կոնվենցիա

 • 17

  18:30-19:30 Մտավոր սեփականության վեճերը
  19:40-21:00 Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդի հիմնախնդիրներ

 • 24

  18:30-19:50 Արբիտրաժային վճիռներ և որոշումներ կայացնելու հմտություններ
  20:00-21:00 Արբիտրի վարքագծի էթիկա

 • 21

  18:30-19:50 Փաստարկում և ճարտասանություն
  20:00-21:00 Մեդիացիա

 • 28

  18:30-19:50 Միջազգային առևտրային արբիտրաժ, UNCITRAL կանոններ և Նյու-Յորքյան կոնվենցիա
  20:00-21:00 Արբիտրի վարքագծի էթիկա

 • 4

  18:30-19:30 Մտավոր սեփականության վեճերը
  19:40-20:40 Մեդիացիա

 • 11

  18:30-19:50 Դատական հոգեբանություն
  20:00 – 21:20 Դատական գործի քննության փուլերը

 • 18

  18:30-19:50 Արբիտրաժային վճիռներ և որոշումներ կայացնելու հմտություններ
  20:00-21:00 Մեդիացիա

 • 25

  18:30-19:50 Դատական հոգեբանություն
  20:00-21:20 Արբիտրաժային դատավարություն

 • 9


2

Counselor of Deputy of the RA Parliament Director of Higher School of Arbitrators

2

Counselor of Deputy of the RA Parliament Director of Higher School of Arbitrators